Welkom

Het European Center for Positive Change is een toonaangevende adviseur in de groeiende toepassing van Waarderend Onderzoek en positieve verandering.We zijn visionaire leiders in het toepassen van de principes van het Waarderend Onderzoek op financiële prestaties, operationele efficiëntie, verkoop, personeelstoewijding, organisatieontwikkeling, projectmanagement, veranderingsinitiatieven, de implementatie van  slanke organisaties en strategie. Onze processen belichten het beste in mens en organisatie terwijl de positieve gedragingen bevestigd en verstrekt worden met als doel de prestatie van de hele organisatie te verbeteren op een consistente en duurzame wijze.We leveren stabiele resultaten en implementeren nieuwe praktijken en vaardigheden in organisaties die ervoor zorgen dat de positieve resultaten ook in de toekomst voort zullen duren. We nodigen u uit om hierover het gesprek met ons aan te gaan zodat we kunnen beginnen met het waarmaken van uw organisatorische en persoonlijke aspiraties.

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is the study of what gives life to human systems when they are at their best. It is an organization development methodology based on the assumption that inquiry into and dialogue about strengths, successes, values, hopes and dreams is itself transformational.

  • People individually and collectively have unique gifts, skills and contributions to bring to life.
  • Organizations are human social systems, sources of unlimited relational capacity, created and lived in language.
  • The images we hold of the future are socially created and, once articulated, serve to guide individual and collective actions.

Through human communication (inquiry and dialogue) people can shift their attention and action away from problem analysis to lift up worthy ideals and productive possibilities for the future.
In short, Appreciative Inquiry suggests that human organizing and change, at its best, is a relational process of inquiry, grounded in affirmation and appreciation. Appreciative Inquiry is a process that delivers consistent results while engaging the whole organization to utilize their strengths and bring their best!

Why Does Appreciative Inquiry Work?

Appreciative Inquiry works because it treats people like people, and not like machines. People are social. We create our identities and our knowledge in relation to one another. We are curious. We like to tell stories and listen to stories. We pass on our values, beliefs and wisdom in stories. We like to learn and to use what we learn to be our best. And we delight in doing well in the eyes of those we care about and respect. Appreciative Inquiry enables leaders to create natural human organizations – knowledge rich, strength based, adaptable, learning organizations.