Wat is AI?

Aangepast uit The Power of Appreciative Inquiry, 2nd Edition, Diana Whitney en Amanda Trosten-Bloom

Waarderend onderzoeken is een filosofie en methodologie voor positieve verandering. Het is gefundeerd op de eenvoudige aanname dat menselijke systemen – teams, organisaties en mensen – zich voortbewegen in de richting van hun studie- en focusgebieden en vaak voorkomende gespreksonderwerpen.

De essentie van Waarderend onderzoeken is dus de studie van wat organisaties, teams en mensen op hun beste momenten “leven inblaast”, energie en vitaliteit geeft. Waarderend onderzoeken neemt niet aan dat elke persoon of organisatie altijd op zijn best is. Het stelt wel dat mensen leren en organisaties snel veranderen als ze zich concentreren op hun sterktes, op succesvolle patronen en wie ze zijn op hun beste moment en dit bestuderen en hierover in dialoog treden. Dit wordt ook aangetoond in wetenschappelijk onderzoek en ervaring.

Om deze reden treedt het Waarderend Onderzoeksproces met grote groepen mensen in dialoog en beraadslaagt over hun individuele en collectieve sterktes en hun hoop en dromen voor de toekomst maar ook over mogelijkheden en plannen voor samenwerkingsvormen.

Het proces volgt over het algemeen het Waarderend Onderzoeken 4-D proces: Discovery (ontdekking), Dromen, Design en Destiny (lot) (Zie afbeelding).

4-D processes of Apreciative Inquiry
4-D processes of Apreciative Inquiry

Waarderend onderzoeken is gebaseerd op “levensveranderende” overtuigingen over mensen en menselijke organisaties.

Mensen hebben individueel en collectief unieke gaven, vaardigheden en contributies die ze tot leven brengen.
Organisaties en gemeenschappen zijn bronnen van onbegrensde relationele capaciteiten, gecreëerd en geleefd in taal.
De beelden die we hebben van de toekomst zijn sociaal gecreëerd. Wanneer deze geuit worden begeleiden ze individuele en collectieve acties.
Door menselijke communicatie (bevragen en in dialoog treden) kunnen mensen hun aandacht en acties verleggen, weg van probleem analyses om waardige idealen en productieve mogelijkheden voor de toekomst teweeg te brengen.
Kort gezegd, Waarderend onderzoeken suggereert dat menselijk organiseren en veranderen, op zijn best, een relationeel proces van onderzoeken is, geconcentreerd op “wat we willen waarmaken” en gebaseerd op de bevestiging en appreciatie van wat goed werkt – de “positieve kern” van sterktes.