Waarderend Leiderschap

 Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

We zijn momenteel getuige van een sociale transformatie in organisaties over heel de wereld. Leiderschapspraktijken zijn niet langer gebaseerd op authoriteit, maar gericht op samenwerken. Leiding geven gebeurt niet meer op basis van angst, maar op basis van sterktes, en er wordt niet langer ‘tot’ de mensen gesproken, maar er worden bevragende gesprekken ‘met’ hen aangegaan.

Waarderend leiderschap is het relationele vermogen om creatief potentieel aan te moedigen en om te zetten in positieve kracht – om een constructieve golf van vertrouwen, energie, enthousiasme en prestaties in gang te zetten – om een positief verschil te maken in de wereld.

In deze definitie zitten vier vormende ideeën vervat die inhoud geven aan waarderend leiderschap :

  1. Het gaat om relationele processen en gebruiken die de mensen dichter bij elkaar brengen en hen samen iets laten verwezenlijken.
  2. Het is een positieve kijk op de wereld, gebaseerd op het geloof dat elke persoon, elk team en elke organisatie positief potentieel heeft.
  3. Het heeft een neus voor potentieel en probeert het om te zetten in positieve kracht; in resultaten die weer vertrouwen geven.
  4. Het zorgt voor een golf van positieve verandering die verder uitdeint.

Allemaal samen staan deze vier idealen voor een paradigmaverschuiving in het leiderschap; een duidelijke beweging weg van de gebruikelijke, traditionele en individualistische bevelen en controles, in de richting van een nieuwe definitie van ‘normaal’ om te helpen de gewenste resultaten te behalen. Waarderend leiderschap is gebaseerd op een simpele en toch diepgaande premisse. In plaats van te focussen op wat er misgaat op de werkvloer, moeten we lessen trekken uit wat wel werkt en daarop verder bouwen.