De kunst van opheldering

Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

De sterke punten, de capaciteiten, de behoeften, de noden, de hoop en de dromen van mensen zijn een reeds overvloedig aanwezige, maar vaak genegeerde bron van positieve kracht. Meestal worden sterke punten niet herkend en vaak worden ze onderbenut, maar ze zijn een diepe bron van potentieel die niet kan wachten om aangeboord te worden. Waarderend leiderschap zet deze sterke punten aan het werk, en zet ze met de kunst van opheldering om van ruw potentieel naar positieve resultaten.

De Strategie van Opheldering oet ons het beste uit mensen en situaties naar boven halen door actief:

  • Op zoek te gaan naar unieke eigenschappen, sterke punten en positief potentieel,
  • Te kijken wat werkt wanneer mensen op hun best zijn,
  • Verhalen over de beste vormen van leren en standaardisatie te delen,
  • Sterktes af te stemmen op elkaar voor ontwikkeling en samenwerkingsvoordeel.

Het gaat hier om het bewust cultiveren van een positieve dialoog, het engagement om de wortels van succes te ontdekken, en het waarderend coachen zodat anderen het beste in zichzelf bovenhalen.