De Moed van Inspiratie

Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

Inspiratie zorgt dat mensen zich openen voor de bron van leven die door alles en iedereen stroomt. Het geeft mensen de hoop en de moed om af te stappen van traditionele levensvormen en werkpatronen, en nieuwe, innovatieve en levensbevestigende wegen in te slaan. Het doet mensen tot actie overgaan, en geeft hen iets om voor en naartoe te werken, met het oog op een betere wereld. Het stimuleert mensen om te leren en te doen wat nodig is om hun dromen waar te maken, hun doel te bereiken, en anderen te helpen hetzelfde te doen. Inspiratie wakkert het vuur der uitmuntendheid aan. Het is de bron van elke verwezenlijking.

De Strategie van Inspiratie roept ons op om terug enthousiast te zijn over ons werk door over te stappen op het positieve – zowel binnen onszelf, als bij het omgaan met anderen. Het delen van bemoedigende verhalen, vrijgevig zijn met waardering en anderen aansporen om hetzelfde te doen, zijn hierbij vaak belangrijk. Net zo vaak wordt ‘visionaire levendigheid’ aangemoedigd door met andere mensen op te zoek gaan naar en te praten over hun wensen en dromen voor de toekomst.  Zo zullen ze zien hoe ze die kunnen bereiken, en hoe ze kunnen bijdragen.

Door de strategie van Inspiratie helpt Waarderend Leiderschap mensen de harde realiteit van de wereld te overstijgen en in plaats daarvan naar een levensbevestigend doel toe te werken dat het grotere goed ondersteunt.