De Wijsheid van Onderzoek

Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

Waarderende vragen zijn een snel te bereiken bron van positieve energie. Je moet enkel de vraag stellen en een weelde aan informatie, ideeën en kennis ligt voor het grijpen. Positieve vragen zijn de sleutels tot een schat aan informatie over de beste gebruiken, succesverhalen en creativiteit. Ze bevrijden positieve emoties die essentieel zijn voor grootse prestaties zoals aanvaarding, validatie, jobtevredenheid, vertrouwen en moed. Positieve vragen zijn een van de krachtigste troeven van Waarderend Leiderschap. Het zijn sterke drijfveren voor empowerment, voor het ondersteunen van risico’s nemen en voor het gidsen van prestaties gebaseerd op waarden. Ze stimuleren leren, verandering en innovatie.

De strategie van Onderzoek gaat in feite over hoe Waarderend Leiderschap leiding geeft met krachtige positieve vragen . Wetende dat vragen belangrijk zijn, nemen Waarderende leiders een “vraag/antwoord” ratio in acht, verwerken waarden in vragen en zetten negatieve problemen om in positieve vragen. Zo voeden zij nieuwe organisationele en gemeenschappelijke realiteiten. In het bijzonder stelt het gebruik van Waarderend Onderzoeken waarderende leiders in staat om zichzelf en anderen te richten op de sterktes en positieve mogelijkheden, om verschillen tussen departementen, organisaties en gemeenschappen te overbruggen en een cultuur van bevraging te introduceren.