Het geniale van Inclusie

Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

Inclusie—het bewust betrekken van mensen bij de gezamenlijke creatie van een toekomst , het “insluiten” als tegenhanger van “uitsluiten”– is een fundamentele strategie van Appreciative Leadership, en een onmisbare handeling om de positieve sterktes van het multiculturele arbeidspotentieel binnen verschillende generaties met hun groot scala aan talenten vandaag de dag vrij te laten. Werkelijkheid komt tot stand via relaties, door conversaties en samenwerking. Opdat beslissingen en toekomstplannen zouden voldoen aan de noden van verschillende groepen mensen moeten alle betrokkenen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze relaties en moeten ze betrokken worden in de dialoog en het uiteindelijke nemen van de beslissing.

De strategie van Inclusie roept op actief mensen van diverse groepen – met diverse gedachten, gevoelens en ervaringen – te engageren voor het gezamenlijk tot stand brengen van hun toekomst in teams, departementen en hele organisaties. Inclusie inspireert tot innovatie omdat verschillende zienswijzen het denken verruimt. En omdat mensen toegewijd zijn aan wat ze zelf creëren, cultiveert deze strategie een sterke toewijding aan gedeelde visies, doelen en wegen.

Omdat waarderende leiders erkennen dat inclusie bij zichzelf begint, staan ze zichzelf toe om ruimdenkend te zijn, sterk aan te voelen en regelmatig op zoek te gaan naar verschillende perspectieven. Ze inviteren een breed scala aan belanghebbende zodat nieuwe relaties en conversaties ontstaan en personen angespoord worden om hun beste steentje bij te dragen ten behoeve van gemeenschappelijke doelen. Door grote groepsprocessen te hanteren zoals de Appreciative Inquiry Summit,brengen ze inclusie op grote schaal waarbij honderden of duizenden mensen in de conversaties betrokken worden die uiteindelijk tot een sterke positieve verandering leiden en waarmee resultaten geboekt worden.