Het pad van Integriteit

Bewerking uit Appreciative Leadership:
Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom and Kae Rader

Zich op het pad van integriteit bevinden houdt in dat je beweegt, groeit en evolueert naar een zekere compleetheid, en tegelijk anderen steunt en aanzet hetzelfde te doen. Waarderend Leiderschap, ongeacht plaats en doel, heeft een brede visie. Het houdt oog op effecten op zowel lange als korte termijn; globale en lokale krachten; en menselijke, ecologische, technische en financiële krachten. Het gebruikt holistische benaderingen waarbij het mentale en fysieke , geest en emoties aangewend worden om verschillende groepen mensen aan te zetten de authentieke uitdrukking van het menselijk potentieel te ondersteunen en om het ontwerpen van levensverbeterende producten, diensten en organisaties te voeden.

Integriteit omvat methodes die concurrerende, conflicterende en/of tegenstellende krachten omzetten in bewustwording en harmonie door onderzoek, dialoog en collectieve reflectie. Het stelt prioriteiten op en werkt samen met anderen om sociale gewoontes, processen en instituties te ontwerpen en op te bouwen die levensverbeterend en houdbaar zijn.

Wetende dat relaties het centrum van onze identiteit en onze gemeenschappen vormt, pleit Waarderend Leiderschap gewild en bewust om de juiste relaties te onderhouden en om bewuste keuzes te maken die eigenliefde en principiële prestaties in zowel zichzelf als in anderen te voeden. Op een persoonlijk niveau houdt dit zaken in zoals je creatieve geest de vrije gang te laten, beslissingen te maken gebaseerd op waarden, het beste uit je fouten halen, eerlijk zijn en je aan je woord houden. Op het niveau van organisaties houdt dit in dat je prestaties meet volgens de normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mensen, milieu, winst) en zaken zoals grondstoffen, communicatie, geld, technologie, opleiding en sociale netwerken gebruikt  om het welzijn van het geheel te verbeteren.