Waardering + Onderzoek = Positieve Verandering

 Aangepast uit The Power of Appreciative Inquiry, 2nd Edition
Diana Whitney and Amanda Trosten-Bloom

U kan Waarderend Onderzoeken beter begrijpen door de betekenis van beide woorden in acht te nemen. Elk woord heeft zijn eigen implicaties voor de praktijk van organisationele veranderingen. De kracht van Waarderend Onderzoeken is echter het bijproduct van deze twee woorden die in dit begrip samen werken. Zoals waterstof en zuurstof samen water, de meest voedende substantie op aarde, vormen, zo vormen “waardering” en “onderzoek” een krachtige, nodige aanpak op het vlak van leiderschap en organisationele veranderingen.

Waardering: Herkenning en Toegevoegde Waarde

Waardering draait om herkenning, waarde toekennen en dankbaarheid. Het werkwoord “waarderen” heeft een dubbele betekenis. Het refereert naar de herkenning en naar de toevoeging van waarde. Hier zien we enkele definities:

  • het herkennen van het beste in de mensen en de wereld rond ons;
  • het waarnemen van de dingen die menselijke systemen gezond, levendig en uitmuntend maken;
  • het bevestigen van vroegere en huidige sterktes, successen, troeven en potentieel;
  • het stijgen in waarde (zoals een investering in waarde stijgt);

Organisaties, bedrijven en gemeenschappen hebben dus inderdaad baat bij meer waardering. Overal ter wereld zoeken mensen waardering. Zij willen hun sterktes toepassen op taken die zij waardevol achten. Directeurs en managers willen leiding geven met het oog op hun eigen waarden. Zij willen hun sterktes en interesses in hun dagelijkse werk integreren. Organisaties willen regelmatig hun waarde verhogen voor hun aandeelhouders, werknemers en de wereld in het algemeen.

Onderzoek: Studie, Exploratie en Ontdekking

Onderzoek verwijst naar exploratie en ontdekking. Het impliceert een openheid naar nieuwe mogelijkheden, een bereidheid om te leren en om te veranderen. Het vereist nieuwsgierigheid, verbazing en onwetendheid. Het werkwoord “onderzoeken” betekent:

  • het stellen van vragen;
  • het bestuderen;
  • het zoeken, het exploreren, zich in iets onderdompelen, onderzoeken;

 De essentie van het onderzoeken is de essentie van het leren. Onderzoeken vraagt oprechte nieuwsgierigheid en een openheid naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe richtingen en nieuwe begrippen. We kunnen niet “alle antwoorden” hebben, “weten wat juist is” of “zeker zijn” en ook écht opgaan in het onderzoeken.

“Waarderend Onderzoeken leidt tot positieve veranderingen en vernieuwingen door de studie van wat we waardevol vinden en dus wat we tot leven willen brengen in organisaties en gemeenschappen overal ter wereld..”

Diana Whitney